poster lijst3 cda

Dicht bij de kern blijven

De wereld om ons heen verandert voortdurend.We hebben net enkele jaren van economische crisis achter de rug, velen merken daar nog dagelijks de gevolgen van.We worden met zijn allen ouder en hebben steeds meer zorg nodig. De digitalisering grijpt om zich heen en daar maken we gretig gebruik van met bijvoorbeeld onze smartphones en tablets.Tegelijkertijd kunnen we de gevolgen van de digitalisering op veel terreinen nog niet overzien. Consumenten worden producenten door middel van bijvoorbeeld 3D-printers, mede-financier via crowd- funding of mede-eigenaar in bijv. een energiecoöperatie. Daarnaast stellen politieke spanningen in de wereld onze samenleving voor vragen over veiligheid. En de zeer natte zomer van 2014 doet ons beseffen dat duurzaamheid geen ver-van-mijn-bed-show is maar concrete gevolgen kan hebben voor ons leefmilieu.

Deze veranderende wereld heeft veel impact op hoe we wonen, leven, werken en recreëren in de gemeente Oss. Het heeft het CDA Oss ervan overtuigd dat we vooral dicht bij de kern moeten blijven: dicht bij onszelf, dicht bij de samenleving, met gezond verstand en zuinig op de middelen die we hebben. Dat is een belangrijke leidraad voor onze bijdrage aan het coalitieprogramma 2014-2018.

Op deze site maakt u ook kennis met ons team van wethouders, raadsleden en burgerleden die het CDA Oss vertegenwoordigen in gemeenteraad en het college van de Gemeente Oss. Zij gaan graag met u in gesprek over wat u belangrijk vindt om ook in de toekomst fijn te kunnen wonen, leven, werken en recreëren in de gemeente Oss. Wij bedanken uw voor het vertrouwen wat wij hebben gekregen en bouwen samen met u aan een goede toekomst voor de gemeente Oss.

Programma Mensen

Dicht bij de kern blijven

Waar gaat het echt om ? Dat is de spiegel die wij ons permanent voorhouden.
Om van daaruit steeds te bepalen welke keuzes wij maken.
Wij hebben dat vertaald in ons motto dat is uitgewerkt in onderstaande 6 kernbeginselen.

Politiek is geen spel maar gaat om goed besturen en om invloed van de mensen in onze gemeente.

Goed besturen vraagt kennis van zaken en daadkracht, niet eindeloos gepraat en moeizame procedures.

Eigen initiatief en ondernemerschap zijn het fundament van onze samenleving.

Zorg voor degenen die het nodig hebben en de inzet van vrijwilligers vormen het cement dat ons bij elkaar houdt.

Wijk- en dorpsraden zijn belangrijke schakels om de verschillende identiteiten die onze gemeente rijk is, zorgvuldig te verbinden.

Oss leeft niet op een eiland. Daarom spreekt het CDA mee : ook in Den Bosch, Den Haag en Brussel.

Onze mensen

Het CDA is met twee wethouders vertegenwoordigt in het collega van B&W:
Rene Peters (Zorg en welzijn) en Johan van der Schoot (Ontwikkeling buitengebied en kernen).
In de gemeenteraad heeft het CDA zeven raadsleden en wordt de fractie ondersteunt door 3 burgerleden.
Zij vertegenwoordigen u in de gemeenteraad en vinden goed besturen daarbij een vanzelfsprekend uitgangspunt.

René Peters

39 * Oss * wethouder Zorg en welzijn

Wij vinden dat B&W het goed heeft gedaan

Mijn portefeuille is een lastige met alle taken die erbij komen tegen minder geld. Dat vraagt nog veel inspanning en gaat ook pijn doen. Dus roept dat kritiek op. Toch ben ik bereid om die verantwoordelijkheid ook straks te nemen.

Johan van der Schoot

59 * Herpen * Wethouder Ontwikkeling buitengebied en kernen

Niet om de hete brij heen draaien

Ik ben een nieuwkomer. Met vanuit de zakenwereld ervaring met landelijke en gemeentelijke politiek. Ik ben gewend om moeilijke zaken constructief bespreekbaar te maken. Daarmee en met de blik van buiten wil ik helpen om de bureaucratie in te tomen en slagvaardiger te worden. Daarnaast kijk ik nadrukkelijk naar de economische bedrijvigheid.

Jolanda Schneider

38 * Geffen * fractievoorzitter

Actief op zoek naar verbinding

Ik maak me sterk voor het ‘nieuwe besturen’. Doen wat we altijd deden, is niet meer voldoende. Daarvoor verandert de wereld om ons heen te ingrijpend. Meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving én uitbouwen van de samenwerking in de regio zijn voor ons belangrijke thema’s.

Hanneke Smits

53 * Oss * lid gemeenteraad

Aandacht voor elkaar

Oss is een prachtige stad. Een stad met lef. Ik ga voor een stad waar het goed leven, wonen en werken is. Zonder elkaar zijn we niets. Er zijn voor elkaar. Jong en oud, stad en dorpen, onderwijs, ondernemers en gemeente. Met aandacht voor elkaar.Toon Jaspers

66 * Huisseling * lid gemeenteraad

Er zijn voor de burgers

Wijken en kernen hebben hun eigen identiteit en problematiek. Daarom hechten wij zo aan de betrokkenheid van burgers, wijk- en dorpsraden bij de besluitvorming. Daarnaast hebben vooral ruimtelijke ordening en de ontwikkelingen van het buitengebied en de economie mijn aandacht. Betrouwbaar, betrokken en bevlogen ga ik daarvoor.

Mari van Kilsdonk

34 * Lithoijen * lid gemeenteraad

Trots op ondernemers

Ik wil me blijven inzetten om de leefbaarheid in wijken en dorpen op peil te houden. Door ideeën vanuit de kern te ondersteunen. Ik vind dat Oss trots kan zijn op haar ondernemers. Ik wil me voor hen de komende jaren weer sterk maken met extra aandacht voor ons mooie buitengebied.

Tom Muskens

35 * Oss * lid gemeenteraad

Focus op het MKB

Het midden en kleinbedrijf is de economische motor van onze gemeente. Om deze motor te laten draaien, moeten ondernemers kunnen ondernemen. Ik zet me in voor minder regelgeving en meer service en meedenkkracht vanuit de gemeente. Zodat ondernemers hun aandacht kunnen richten op het ondernemen.

Nol van Lith

49 * Lith* lid van de gemeenteraad

Mee durven te veranderen

De leefbaarheid van de kleine kernen is een onderwerp dat mij na aan het hart ligt. Dat geldt ook voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Belangrijk voor onze gemeente is dat we de sportvoorzieningen laagdrempelig weten te houden : voor jong en oud.Marianne Zondag-Voet

44 * Berghem * lid gemeenteraad

Veilig en verbondenheid

Oss en haar kernen moeten veiliger worden. De samenleving moet zich meer richten op versterking en kracht van de onderlinge verbondenheid tussen mensen van verschillende aard en leeftijd. Veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid zijn thema’s waar ik me voor inzet. Iedereen moet zonder onnodig risico over straat kunnen, jong en oud, sterk of hulpbehoevend.

Maurice Willemsen

43 * Ravenstein * burgerlid

Wie de jeugd heeft………

De jeugd heeft de toekomst. We moeten weten wat hen beweegt. Hen stimuleren in de goede richting. Maar waar nodig ook corrigeren en overlast aanpakken. Samen met de naaste omgeving. Ook daarvoor is het leefklimaat in de kernen en wijken belangrijk. Net zoals goede basis- en middelbare scholen en aansprekende sportfaciliteiten in de buurt.

Dick Voskamp

61 * Oss * burgerlid

Ambitie als Maaslandcentrum

Het leven in Oss is goed. Een fijne stad en veel mogelijkheden daarbuiten. Dat ervaar ik als geboren Westerling al meer dan 30 jaar. Met het juiste ambitieniveau heeft Oss het in zich om het centrum van het Maasland te worden. Daar hebben we allemaal profijt van. Graag wil ik mij daarvoor inzetten.


Maarten Schenk

45 * Oss * burgerlid

Versterken van de kracht van Oss

Oss heeft ondernemers en bedrijven in haar stad en dorpskernen die er toe doen ! Het versterken van deze kracht van Oss, het benutten van het buitengebied voor duurzame productontwikkeling en recreatie; daar zet ik mij voor in. Daarnaast is mijn aandacht gericht op de zorg en het welzijn van de zwakkere groepen in de samenleving.